7_18_2008 Auringer, Christy and Gjerstad win - douglusj